SEZNAMTE SE S NAŠÍ ŠKOLOU

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

Jsme potěšeni, že také Vy chcete dát Vašemu dítěti zájmový kroužek, který jej nejen vzdělává, ale který mu přináší také radost a nekonečnou možnost rozvoje.

Je obecně známo, že hudba samotná přináší dětem i dospělým jen samá pozitiva. Na našich hodinách navíc děti získají první zkušenosti s hudebními nástroji, učí se vnímat rytmus i melodii. Dostávají nové impulzy, které rozvíjí nejen jejich hudebnost, ale také sociální cítění, potřebu vyjadřovat se nebo společensko-kulturní začleňování.

Hudba a hry s ní spojené přináší dítěti velký náskok nad vrstevníky, kteří podobné kroužky nenavštěvují. Rozvíjí nejen jazykové schopnosti tj. předpoklad pro správnou výslovnost, schopnost bohatého vyjadřování, ale také fantazii a samozřejmě osobnost samotnou. Kde jinde by mohlo být dítě šťastnější, než ve světě plném hudby, pohybu a vlastního vyjadřování.

KONTAKTUJTE NÁS

UKÁZKOVÁ HODINA

PŘESVĚDČTE SE SAMI O NAŠICH KVALITÁCH.

Přijďte si s námi zazpívat, zatančit, zahrát na hudební nástroje nebo se jen podívat a načerpat novou energii. Kromě hudby, tance a říkadel Vás čeká spousta legrace a nezapomenutelné zážitky pro Vás i Vaše děti.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

KDE NÁS NAJDETE

Hudební kroužky je možné navštěvovat ve školce "Na dvorku"

školka "Na dvorku"
Koterovská náves 5, Plzeň Koterov

Unikátní rodinná eko školka v příjemném prostředí zrekonstruované památkově chráněné rodinné usedlosti na návsi v Plzni – Koterově byla vybudována se záměrem vytvořit co nejpříjemnější a nejpřínosnější prostředí, jak v obytné části školky, tak i v prostorách rozlehlé zahrady a sadu.

 
KONTAKTUJTE NÁS