CENA KURZU

Jedna vyučovací hodina má 45 minut.

 • 2.000,- Kč / pololetí
 • 100,- Kč / hodina

TERMÍNY KURZŮ

 • KAŽDÝ PÁTEK

    9.00 –  9.45

  SOKOLOVNA,
  Koterovská náves 7,
  Plzeň - Koterov

HUDEBNÍ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ

HUDEBNÍ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
Je určena dětem od 1 roku do 3 let v doprovodu dospělé osoby. Pomocí písní, říkadel, tance a her získávají děti první zkušenosti s hudbou.
iNDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Individuální přístup vyškoleného lektora k jednotlivým dětem zajišťuje příjemné a povzbuzující prostředí pro dítě.

Hudební školička jim otvírá nový zajímavý prostor, který mohou donekonečna zkoumat.

opAKOVÁNÍ.
Díky opakujícímu se rytmu hodiny získávají děti potřebné zázemí a pro ně důležitý stereotyp, který jim dává jistotu a dostatečný prostor pro rozvoj hudebních dovedností.
rOZVÍJENÍ SMYSLŮ
Hudební školička pro nejmenší navíc rozvíjí 4 lidské smysly navzájem. Kromě sluchu, je to i hmat, čich a zrak. Kojenci a batolata jsou připraveni přijímat nové a nové podněty, které jim budou nabídnuty
PŘIHLASTE SE NA TEL. 777 580 954 NEBO EMAILU HLAJANA@seznam.cz